تصاویر

no images were found

چی سائو ( دستان چسبان )

چی سائو ( دستان چسبان )

چی سائو : هنر چی سائو(دستان چسبان) یکی از سرفصل های آموزشی وو-وی-تائو می باشد که شاگردان پس از اخذ شالبند سبز و بعد از اتمام تمرینات پون سائو(دستان غلطان)…

تعادل در رزم

تعادل در رزم

سبک های رزمی چین به سه گروه تقسیم بندی می شوند : ۱٫ سیستم های درونی (نی چیا( ۲٫ سیستم های برونی (وی چیا( ۳٫ سبک های ترکیبی (درونی، بیرونی(…